Adam Viktora na Classic Praha

8.10.2018 / Hudba v miléniu / Marek Šulc
Hostem Marka Šulce je v tomto týdnu dirigent, varhaník a umělecký vedoucí orchestru Ensemble Inégal Adam Viktora. Premiéra pořadu se bude vysílat v úterý 9. 10. v 19,00. I. repríza v pátek 12. 10. ve 22,00 a II. repríza v sobotu 13. 10. v 11,00. Jedním z témat bude i nadcházející ročník festivalu Zelenka Festival Praha - Drážďany.

Varhaník, dirigent a hráč na harmonium Adam Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem ojedinělého projektu Český varhanní festival. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a hudební teorii na Konzervatoři v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští barokní sólisté, s nimiž uskutečnil bezpočet novodobých koncertních a nahrávacích premiér evropského barokního repertoáru a s nimiž se stal také v posledních letech nejvýraznějším reprezentantem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky.