MUDr. Pavel Drbal na Classic Praha

10.8.2020 / Hudba v miléniu / Marek Šulc

Hostem Marka Šulce je v tomto týdnu rehabilitační lékař Pavel Drbal. Premiéra pořadu se bude vysílat v úterý 11.8. v 19,00. I. repríza v pátek 14.8. ve 22,00 a II. repríza v sobotu 15.8. v 11,00.   

Po promoci na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2004 nastoupil na 2. interní oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce. Jako specializaci si zvolil obor Rehabilitační a fyzikální medicína a v letech 2007 až 2012 pracoval na lůžkovém oddělení Rehabilitační kliniky Malvazinky. Atestaci v oboru složil v roce 2010. Od roku 2013 pracuje v soukromém rehabilitačním zařízení Vršovická zdravotní a.s. jako ambulantní lékař a věnuje se zde především diagnostické sonografii měkkých tkání a kloubů. Je zakládajícím členem Spolku mladých rehabilitačních lékařů a v letech 2014 až 2019 byl členem jeho výboru. Je zakladatelem a předsedou České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků. Od roku 2011 je lékařem pro zahraniční zájezdy České filharmonie.

Více informací na www.medicinahudebniku.cz