Než nás rozdělí oceán

Muzikolog Ondřej Šupka vypráví o Dvořákovi v nových perspektivách.

Dalším hostem Marka Šulce bude muzikolog Ondřej Šupka. Premiéra pořadu se bude vysílat v úterý 27.7. v 19,00. I. repríza v pátek 30.7. ve 22,00 a II. repríza v sobotu31.7. v 11,00.

Ondřej Šupka vystudoval Srovnávací a uměnovědná studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v rámci studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury. Svůj největší zájem dlouhodobě směřuje především do oblasti hudební kultury 19. století s akcentem na osobnost a dílo Antonína Dvořáka, které jsou předmětem jeho soustavné badatelské činnosti již více než dvacet let. Je provozovatelem a autorem prvních a dosud jediných webových stránek v mezinárodním měřítku, které jsou věnovány výhradně tomuto hudebnímu skladateli. Jejich vznik finančně podpořila britská společnost The Dvořák Society for Czech and Slovak Music. Autor své odborné znalosti již řadu let uplatňuje jako muzikologický poradce Mezinárodního hudebního Festivalu Dvořákova Praha, jako překladatel muzikologických textů spolupracuje s hudebním vydavatelstvím Bärenreiter, podílel se na vzniku učebnice hudební výchovy pro základní umělecké školy, řadu let působil jako hudební publicista serveru Opera Plus a publikoval také v odborném hudebním periodiku Opus Musicum.

Když se Antonín Dvořák koncem roku 1891 rozhodl přijmout na dva roky místo uměleckého ředitele Národní hudební konzervatoře v New Yorku, na všeobecné naléhání se ještě před odplutím za oceán rozloučil s českou veřejností velkolepým způsobem: rozsáhlým koncertním turné „na rozloučenou“. Jednalo se o zcela bezprecedentní podnik: na čtyřech desítkách koncertů v českých a moravských městech Dvořák vystoupil po boku dvou špičkových sólistů jako klavírista, aby početnému publiku představil výběr ze své dosavadní tvorby. Turné se stalo doslova senzací: do jeho organizace se spontánně zapojilo několik desítek spolků, kamkoli Dvořák přijel, byl oslavován jako národní hrdina, představitelé měst pro něj pořádali slavnostní bankety a prohlídky místních pamětihodností, samotné koncerty pak navštívilo kolem patnácti tisíc nadšených diváků. Předkládaná publikace čtenáře detailně seznamuje s touto již téměř zapomenutou kapitolou Dvořákova života a přináší obrazový materiál, který je z valné části rovněž zcela neznámý a veřejnost má možnost se ním seznámit vůbec poprvé. Kniha je určena nejen muzikologům a studentům uměleckých škol, ale i všem zájemcům o dějiny české hudební kultury.

obálka.jpg

Podcast