Osobnost Antonína Dvořáka šlechtickým pohledem

Muzikoložka Eleonore Kinsky mluví o Dvořákově dětství v Nelahozevsi

Hostem Marka Šulce je v tomto týdnu muzikoložka Lobkowiczkých sbírek Eleonore Kinsky Premiéra pořadu se bude vysílat v úterý 15. 6. v 19,00. I. repríza v pátek 18. 6. ve 22,00 a II. repríza v sobotu 19. 6. v 11,00.

Eleonore Kinsky pracuje v Lobkowiczkých sbírkách od roku 2018. Narodila se v Paříži a vyrůstala v Praze. Jejími rodnými jazyky jsou němčina a francouzština. Bakalářský titul z hudební vědy získala v Heidelbergu prací s názvem Mše B dur Jana Huga Voříška a počátky hnutí staré hudby ve Vídni, a magisterské studium hudební vědy absolvovala v Berlíně a Londýně diplomovou prací "Moji Pražané mě uctívají": Mozart a jeho pražské publikum v roce 1787. Dříve pracovala ve vídeňském Konzerthausu. Ve svém výzkumu se zaměřuje na českou hudbu konce 18. a počátku 19. století a dětstvím Antonína Dvořáka.

Foto: House of Lobkowicz

Podcast