Robin Shōen Heřman na Classic Praha

19.2.2018 / Hudba v miléniu / Marek Šulc

Hostem Marka Šulce je v tomto týdnu japanolog a buddhistický mnich Robin Shōen Heřman . Premiéra pořadu se bude vysílat v úterý 20. 2. v 19,00. I. repríza v pátek 23. 2. ve 22,00 a II. repríza v sobota 24. 2. v 11,00.

Robin Shōen Heřman - po Akademickém gymnáziu v pražské Štěpánské ulici (zaměření Kulturně výchovná činnost) vystudoval na FF UK v Praze obor japanologie. Absolvoval specializační stáže a studijní pobyty na Kjúšské univerzitě ve Fukuoce (1992-3)*, Kjótské univerzitě (2000-2002)* a v klášterním semináři Eizan Gakuin (2002-2003). (* stipendia japonské vlády) Ve své odborné práci se zabývá tématy kořenů japonské duchovní a estetické tradice (vč. překladatelské činnosti) a kánonem tradičních uměleckých disciplín, některým z nich se sám prakticky věnuje nebo věnoval (čajový obřad čanoju, liturgický zpěv šómjó, vypravěčské umění rakugo aj.). V letech 1995 -2006 byl zaměstnancem Oddělení východní Asie v Orientálním ústavu AV ČR. Od r. 2006 působil jako výkonný a posléze programový ředitel Česko-japonské společnosti. Na organizaci kulturně osvětových aktivit Česko-japonské společnosti se podílí již od r. 1994, v letech 1997 – 2000 a 2015 – 2017 byl jejím předsedou. Na kontě má (samostatně i jako spoluautor) desítky scénářů festivalů, výstav a nejrůznějších pořadů realizovaných v ČR i v Japonsku, vč. spolupráce na projektech vzájemné kulturní prezentace partnerských měst (např. Kjóto – Praha, Plzeň – Takasaki) či na světové výstavě v Aichi, angažuje či angažoval se v projektech mezikulturní a mezináboženské spolupráce (Forum 2000, Blízké hlasy z dáli, Summit na hoře Hiei aj.) Od r. 1995 dosud s přestávkami působí rovněž jako externí vyučující na FF UK v Praze, příležitostně přednáší i na jiných školách a kulturně výchovných institucích po celé ČR. Mimo přednáškové činnosti se dlouhodobě věnuje rovněž popularizační činnosti v médiích (pravidelně spolupracuje na televizních dokumentech, rozhlasových pořadech, textech ve sbornících a periodikách, je hostem v nejrůznějších diskuzních pořadech). Je spoluzakladatelem festivalu EIGASAI a od prvního ročníku patří k jeho hlavním organizátorům. 

Česko-japonská společnost 

Nezisková organizace zaměřená na rozvoj spolupráce a vzájemného porozumění mezi ČR a Japonskem. Znovuzaložena v roce 1990, v roce 2011 oceněna Ministrem zahraničních věcí Japonska za „mimořádné zásluhy o rozvoj japonsko-českých vztahů“.