Skladatel, režisér, pedagog - Jiří Gemrot

17.7.2017 / Hudba v miléniu / Marek Šulc

Hostem Marka Šulce v tomto týdnu je skladatel, režisér a pedagog Jiří Gemrot.

Jiří Gemrot (*1957) poochází z hudební rodiny a od sedmi let se věnoval hře na klavír. Na konzervatoř nastoupil v roce 1972 do klavírní třídy Emy Doležalové, studium kompozice zahájil ve stejném roce u Jana Zdeňka Bartoše. V letech 1976 - 81 byl zapsaný na hudební fakultě AMU, kde byl žákem Jiřího Pauera. Jako klavírista působil krátce v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Roku 1982 nastoupil jako hudební režisér do Československého rozhlasu v Praze.

Po odmítnutí členství v komunistické straně odešel do vydavatelství Panton, kde působil jako redaktor v oblasti zvukových nosičů. Jako hudební režisér se účastní nahrávání mnoha CD tuzemských i zahraničních společností. Na konzervatoři v Praze vyučuje skladbu a instrumentaci. Gemrotovy skladby byly oceněny v několika domácích soutěžích, jsou uváděny nejen v ČR, ale i v zahraničí a zámoří (USA, Japonsko). Řada z nich je natočena na kompaktních discích.

Stylově vychází z neoklasicismu, jeho skladatelskými vzory byli S. Prokofjev, B. Britten nebo B. Martinů. V harmonii využívá neotřelých, ale v podstatě tonálně zakotvených postupů. Zatím v jeho tvorbě převažují komorní skladby, jejichž vznik byl vyvolán objednávkou konkrétních interpretů, např. Letní studie pro Pražské saxofonové kvarteto (1986) nebo Bukolika pro Stamicovo kvarteto (1987). Na svém kontě má i několik skladeb orchestrálních a vokálních, např. Koncert pro klavír a orchestr (1981), Concertino pro orchestr (1997), Bachmannlieder pro soprán a orchestr (1984) ad. Aktivně je činný ve Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, v roce 1990 se stal vedoucím hudebních režisérů v Českém rozhlase. Pro rozhlas komponuje i hudbu k rozhlasovým hrám a pohádkám.  

Premiéra pořadu je v úterý 18. července v 19:00, reprízy si poslechněte v pátek.21.7. ve 22:00 a v sobotu 22.7. v 11:00.