Sylva Stejskalová - skladatelka a hudební režisérka - hostem rádia Classic Praha

Vedoucí Katedry zvukové tvorby a hudební režie na HAMU v pořadu Hudba v miléniu představuje své skladby. V rozhovoru došlo i na témata jako elektroakustická hudba, virtuální nástroje a umělá inteligence nebo postavení soudobé hudby u nás.

Skladatelka a hudební režisérka Sylva Stejskalová se narodila roku 1974 v Ostravě. Studovala na Janáčkové konzervatoři v Ostravě a posléze na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde získala magisterské tituly v oborech hudební režie a hudební skladba, kde byla studentkou ve třídě nedávno zesnulého Marka Kopelenta.

V roce 2001 získala Herderovo stipendium, na jehož základě vystudovala magisterské studium elektroakustické kompozice ve třídě Dietra Kaufmanna na rakouské Universität für musik und darstellende Kunst Wien. V roce 2003 spoluzaložila s Michalem Trnkou občanské sdružení Early Reflections, zaměřené na propagaci současné české hudby.

Jako skladatelka se zabývá soudobou vážnou hudbou, elektroakustickou hudbou i tvorbou pro děti. Její skladby je mimo jiné možno příležitostně slýchat na MHF Leoše Janáčka. Je také vyhledávanou hudební režisérkou a na HAMU působí jako docentka, proděkanka a vedoucí Katedry zvukové tvorby a hudební režie. Její nebližší premiérou bude nová skladba pro soprán, tenor a harfu, která zazní 30. dubna v podání Ireny Troupové, Ondřeje Holuba a Lydie Härtelové na koncertě spolku Lieder Company.

Více o své tvorbě, svých studiích, pedagogické činnosti i dalších tématech prozradí Sylva Stejskalová v pořadu s premiérou v úterý 11. dubna od 19:00. Reprízy odvysíláme v pátek 14.4. od 22:00 a v sobotu 15.4. od 11:00.

Foto: Sylva Stejskalová (©Petr Skupien)

Podcast