Best of Classic Praha 31.8.2015

31.8.2015 / Koncert bez smokingu Best of Classic Praha

V programu Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha v pondělí 31. srpna zazní Koncert č. 2 h noll pro violoncello a orchestr Antonína Dvořáka.

Kompozice tohoto díla spadá do posledního školního roku Dvořákova působení ve Spojených státech. Dvořák nikdy k formě koncertu nijak zvlášť netíhl, zatím měl na svém kontě pouze dva instrumentální koncerty s orchestrem: klavírní z roku 1876 a o tři roky mladší houslový. K nim lze částečně připočítat ještě výtvor Dvořákova mládí, koncert pro violoncello s doprovodem klavíru, který zkomponoval ve svých čtyřiadvaceti letech na žádost kolegy violoncellisty z orchestru Prozatímního divadla.
Na podzim 1894 se přesto překvapivě rozhodl pro kompozici violoncellového koncertu. Sám se k tomu v dopise příteli Aloisi Göblovi vyjádřil takto: „Právě jsem dodělal první větu koncertu pro violoncello!! Nedivte se tomu, já sám se divil a divím dost, že jsem se k takové práci odhodlal.“

Rozhodujícím vnějším podnětem k vytvoření díla právě tohoto formálního zaměření byl skladateli zážitek z premiéry Violoncellového koncertu č. 2 e moll, op. 30 amerického skladatele a violoncellisty Victora Herberta, která se konala 9. března 1894 v New Yorku. Herbert byl Dvořákovým kolegou z konzervatoře, kde vyučoval hře na violoncello, a zároveň působil jako první violoncellista newyorské Filharmonické společnosti. Při premiéře sám interpretoval sólový part svého nového díla.
Dvořákovo zaujetí Herbertovým dílem muselo být opravdu neobvyklé, neboť hned následujícího dne si nenechal ujít jeho druhé provedení a později si dokonce od Herberta vypůjčil ke studiu partituru. Záměr však uzrával ještě více než půl roku, protože s kompozicí koncertu Dvořák začal až 8. listopadu. Práce na díle Dvořákovi zabrala necelé tři měsíce, dokončil ji 9. února následujícího roku. Nejednalo se však o definitivní podobu kompozice, protože o několik měsíců později - po svém návratu ze Spojených států do Čech - radikálně přepracoval její závěr.

Dvořákův Koncert č. 2 h moll pro vcl a orchestr budou hrát violncellista Tomáš Jamník a Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídí Tomáš Netopil.