Čajkovského Zimní sny

Koncert bez smokingu Best of Classic Praha

V pondělí 11. ledna 2016 zazní v Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha Symfonie č. 1 g moll "Zimní sny" Petra Iljiče Čajkovského.
Tato symfonie vznikla v roce 1866 a je instrumentována pro 2 flétny, hoboje, klarinety, fagoty, čtyři lesní rohy, dvě trubky, tympány a smyčce, ve finále pak ještě pikolu, tři pozouny, basovou tubu, činely a velký buben.
První věta je zkomponovaná v sonátové formě ve 2/4 taktu g moll a nadepsaná „Sen o zimní cestě“, druhá věta v 4/4 taktu má sedmidílnou formu a je nadepsána „Pochmurný kraj, mlhavý kraj“. Třetí věta v žertovném stylu přebírá na začátku a na konci v takřka nezměněné podobě motiv autorovy klavírní sonáty cis moll. Čtvrtá, závěrečná věta má sonátovou formu, začíná mollově, v temné náladě, tempo se ale postupně zrychluje, až zazní radostné markantní hlavní téma G dur v plném orchestru. Jako vedlejší téma použil skladatel téma z úvodu. Celkově ukazuje tato věta skladatelovu oblibu bouřlivého efektního finále.
Symfonie byla provedena poprvé v roce 1868 pod taktovkou Nikolaje Rubinsteina. Kritik Hans von Bülow pochválil především bohatství melodického materiálu, podobně jako později u 2. symfonie.
Hrát bude Velký symfonický orchestr P.I.Čajkovského, řídí Vladimir Fedosjev.

Podcast