Smetanovo Trio g moll

23.11.2015 / Koncert bez smokingu Best of Classic Praha / Martina Klausová
V pondělí 23. listopadu zazní na Classic Praha v Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha Trio g moll pro klavír, housle a violoncello Bedřicha Smetany.

Komorní tvorba Bedřicha Smetany je nečetná, ale obsahuje zásadní díla. Právě v tomto oboru vytvořil své nejosobnější, často autobiografické skladby. S ohlédnutím od rané virtuózní a užitkové Fantasie na českou píseň pro housle a klavír sem patří nejprve především Trio g moll pro housle, violoncello a klavír, napsané po smrti dcery Bedřišky (1854). Toto rapsodické dílo vyjadřuje na malé ploše měnící se nálady od bolu a zoufalství přes rezignaci po smír s životem; jednotu díla zajišťuje důmyslná tematická provázanost. 

Hrát bude Dvořákovo trio, které tvoří klavírista Ivo Kahánek, houslista Jan Fišer a violoncellista Tomáš Jamník.