V závěru září s krásnou hudbou

24.9.2016 / Koncert bez smokingu / Martina Klausová

Pondělí 26.9.2016
Robert Schumann:
Kvintet pro pft, 2 vl, vla a vcl Es dur, op. 44
Kvartet pro pft, vl, vla a vcl Es dur, op. 47
Hrají:
Menahem Pressler - pft
Emersonovo smyčcové kvarteto

Úterý 27.9.2016
Franz Joseph Haydn:
Koncert G dur pro housle a orchestr
Koncert C dur pro housle a orchestr
Divertimento A dur pro symčcový orchestr
Hrají:
Josef Suk - vl
Tomáš Strašil - vcl
Jaroslav Přikryl - cemb
Sukův komorní orchestr, řídí Josef Suk

Středa 28.9.2016
Bedřich Smetana:
Má vlast
I. Vyšehrad
II. Vltava
III. Šárka
IV. Z českých luhů a hájů
V. Tábor
VI. Blaník
Hraje:
Česká filharmonie, řídí Rafael Kubelík

Čtvrtek 29.9.2016
Robert Schumann:
Symfonie č. 2 C dur, op. 61
Koncert pro violoncello a orchestr a moll, op. 129
Hrají:
Mischa Maisky - vcl
Vídenští filharmonikové, řídí Leonard Bernstein 

Pátek 30.9.2016
Franz Schubert:
Symfonie č. 3 D dur
Symfonie č. 8 h moll "Nedokončená"
Rosamunda (hudba k baletu)
Hraje:
Česká filharmonie, řídí  Václav Neumann, Zdeněk Košler 

Sobota 1.10.2016
Ludwig van Beethoven:
Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur, op.58
Symfonie č. 5 c moll, op. 67
Hrají:
Carol Rosenberger - pft
Londýnský symfonický orchestr, řídí Gerard Schwarz

Neděle 2.10.2016
Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncertantní symfonie pro ob, cl, cor, fg a orch Es dur
Koncert pro fagot a orchestr B dur
Hrají:
František Hanták - ob
Miloš Kopecký - cl
Miroslav Štefek - cor
Karel Vacek - fg
Karel  Bidlo - fg
Česká filharmonie, řídí Václav Smetáček
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, řídí Václav Smetáček