Hudba, korunující královské svatby, rozezní 23. září varhany ve Smetanově síni Obecního domu

Přední český varhaník Jaroslav Tůma představí na svém recitálu dvě významné osobnosti české hudby i hudbu krále francouzských varhaníků Charles-Marie Widora.

V sobotu 23. září vystoupí na dopoledním koncertě FOK ve Smetanově síni Obecního domu přední český varhaník Jaroslav Tůma. V programu zazní díla Aloise Háby, Jana Hanuš a Charlese-Marie Widora.

Varhaník, cembalista, hráč na klavichord a kladívkový klavír Jaroslav Tůma vystudoval pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky (varhany a varhanní improvizace) a hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze u prof. Milana Šlechty (varhany) a prof. Zuzany Růžičkové (cembalo).

Absolvoval též mistrovské kurzy pod vedením významných osobností, např. prof. Hanse Haselböcka a prof. Pieta Kee. Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986. Dále se stal laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. v Linci v roce 1978, v soutěži Pražského jara v roce 1979, v Lipské bachovské soutěži v roce 1980 a mnoha dalších.

Bohatá koncertní činnost zavedla Jaroslava Tůmu do většiny zemí Evropy včetně Islandu, do USA, Japonska, Singapuru a Mongolska. Spoluúčinkoval při různých příležitostech doma i v zahraničí s řadou výjimečných sólistů, ať již zpěváků či instrumentalistů, např. s Gabrielou Beňačkovou, Evou Urbanovou, Plácidem Domingem, Josephem Malowanym, Romanem Janálem, Franzem Brüggenem a mnoha dalšími. Na koncertních pódiích měl tu čest pracovat i pod vedením osobností jako byli či jsou Miroslav Venhoda, Milan Munclinger, Peter Schreier, Libor Pešek nebo např. japonský dirigent Otaka Tadaaki, pod jehož taktovkou provedl v Kyotu a Sapporu varhanní koncert Francise Poulenca. Pravidelnými komorními partnery Jaroslava Tůmy jsou např. houslisté Gabriela Demeterová a Bohuslav Matoušek, japonský flétnista Yoshimi Oshima, zpěvačka Irena Troupová a mnozí další.

V letech 1990 až 93 uvedl v Praze v jedenadvaceti koncertních programech kompletní varhanní dílo Johanna Sebastiana Bacha. Za uskutečnění tohoto projektu obdržel Výroční cenu Nadace Českého hudebního fondu. Zabývá se i koncertováním na historických nástrojích či jejich kopiích, kromě varhan i na kladívkovém klavíru (dílna Paula McNultyho), cembalu (František Vyhnálek) nebo varhanním positivu (Vladimír Šlajch a Dalibor Michek). Na klavichordu přednesl několikrát souborně Bachův Dobře temperovaný klavír. K 250. výročí úmrtí J. S. Bacha v roce 2000 nastudoval také cembalové Goldbergovy variace (provedeny mj. na Pražském jaru, v Bayreuthu, ve Stralsundu a na Haydnovských slavnostech v Dolní Lukavici).

Tůmova diskografie čítá již přes padesát titulů, převážně sólových. U firmy Supraphon vychází jeho CD řada "Historické varhany Čech", která zachycuje autentický zvuk vzácných varhan různých epoch od renesance až po začátek 20. století. Mezi kompaktní disky oceňované odbornou kritikou patří i Tůmovy projekty "bachovské", např. nahrávky Varhanní mše (Dogmatické chorály), Umění fugy (ve spolupráci s Giedré Lukšaité-Mrázkovou), či Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha na klavichordu (1. díl).

Jaroslav Tůma je docentem Hudební fakulty AMU v Praze a bývá často zván do porot mezinárodních varhanních či cembalových soutěží, jako jsou např. Mezinárodní soutěž Pražské jaro, Mezinárodní varhanní soutěž Opava 2002, Soutěž Johanna Pachelbela v Norimberku, Internationaal Orgelimprovisatieconcours v holandském Haarlemu či Soutěž Georga Muffata v rakouském Schläglu. Své zkušenosti předává také na interpretačních nebo improvizačních kurzech doma i v zahraničí.

Více o programu koncertu prozradí sám Jaroslav Tůma v rozhovoru s Martinou Klausovou na Classic Praha v premiéře v neděli 17. září v 16:30. Repríza je připravena na pondělí 18.9. v 11:30.

Foto: Jaroslav Tůma (©Pražské jaro)

Podcast