Bůh je můj soudce

24.6.2018 / Slavná auditoria / Martina Klausová

V hebrejštině je křestní jméno Daniel vyhrazeno mladíkovi, obdařenému výjimečnou moudrostí, ale i schopností vykládat sny a vidět do budoucna. Ovšem už v předžidovské literatuře narážíme na to, že se jedná o velmi moudrého muže. Lze v této souvislosti spekulovat, že – alespoň někdy – platí ono pověstné „nomen omen“? Tedy že „jméno je osudové“, protože předurčí vlastnosti svého nositele? Člověk má být nad podobně bájnými výklady obezřetný. Přesto se jim dá stěží vyhnout, máme-li vyprávět příběh zcela výjimečného muzikanta a myslitele. Muže nevelkého postavou, ale zato takřka grandiózního svým kulturně-společensko-politickým významem. Jeho jméno, jak předpokládám, už tušíte. Daniel Barenboim. Argentinsko-izraelsko-španělský dirigent a klavírista, světoobčan v nejlepším smyslu slova. Nositel bezpočtu Řádu britského impéria či Čestné legie, nositel nejvyšších německých i španělských vyznamenání. Ale také držitel palestinského pasu a  – pro některé – tudíž  nenáviděný provokatér a zrádce.

Právě Danielu Barenboimovi je věnován další díl pořadu Slavná auditoria Jiřího Vejvody.
Premiéra pořadu je připravena na pondělí 25. června v 19:00, reprízy na čtvrtek 28.6. ve 22:00 a sobotu 30.6. v 10:00.