Houslista, prezident, kronikář, dlouholetý šéf Vídeňských filharmoniků Clemens Hellsberg

Ve vídeňských kavárnách poblíž Musicvereinu, který byl šestatřicet let jeho domovem, mu uctivě říkají „pane profesore“. Pro veřejnost či média byl šestnáct let ředitelem či předsedou, ale nejčastěji přímo prezidentem Vídeňských filharmoniků.

Clemens Hellsberg za sebou v tomto orchestru, bezpochyby jednom z nejlepších na světě, zanechal výraznou manažerskou stopu. Ovšem také hudební, protože po celou dobu svého prezidentování byl jako výtečný houslista zároveň aktivní na pódiu či v nahrávacím studiu. Zároveň ovšem už během svého šéfování a muzicírování zahájil další činnost, ve které pokračuje i po ukončení své aktivní mise u Vídeňských filharmoniků.

Z různých důvodů se totiž Clemens Hellsberg pustil do psaní. Nikoli beletristického, spíše kronikářského, kterým rozmáchle, trochu suše, ale přesto zajímavě zachycuje dávné i nedávné dějiny orchestru sídlícího už půldruhého století ve Zlatém sále spolku přátel hudby, pověstného svou vynikající akustikou. Na kontě má někdejší prezident Vídeňských filharmoniků několik objemných svazků, ale kromě nich i řadu článků, ve kterých se nejednou pustil do ožehavých témat, jakým bylo například období druhé světové války s jeho neblahým dopadem na Vídeňské filharmoniky.

Životní a profesní příběh Clemense Hellsberga tak odráží jedinečnou organizační a provozní strukturu orchestru, jaká se od běžných evropských poměrů zásadně liší. Vídeňští filharmonikové nepatří totiž státu, například prostřednictvím ministerstva kultury coby zřizovatele, který činnost tělesa rozhodujícím způsobem financuje. Nefungují ovšem ani pod hlavičkou města, byť by to metropoli na Dunaji, s klasickou hudbou od nepaměti spojené, docela slušelo. Vídeňští filharmonikové se naopak pyšní svojí nezávislostí.

Jak se do jejich čela dostal a jak si v něm vedl houslista Clemens Hellsberg? Čím se během doby, kdy v orchestru působil či jej přímo vedl, toto těleso zapsalo do povědomí posluchačů na celém světě? A jaké byly temné komnaty, do nichž nezbylo než pozvolna, opatrně, ale sebekriticky a otevřeně vnášet potřebné světlo?

To vše s prací špičkového hudebního manažera z Rakouska, jehož rodinné kořeny snad sahají i na jižní Moravu, úzce souvisí.

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 24. července v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 27. 7. v 22:00 a v sobotu 29. 7. v 10:00.

Foto: Clemens Hellsberg (©Profimedia)

Podcast