Múzy uprostřed hrůzy

Charkovské národní divadlo opery a baletu a Koncertní sál Charkovské oblastní filharmonie.

Nad ránem 1. března 2022 se druhé největší ukrajinské město Charkov stalo terčem útoku ruského dělostřelectva. Na rozhlehlé Náměstí svobody, největší v zemi a jedno z největších v Evropě, dopadly dvě rakety. Způsobily škody na stavbách včetně budovy magistrátu či kancelářského mrakodrapu, který byl v době svého vzniku nejvyšší budovou v tehdejším Sovětském svazu. Podle agenturních zpráv nebyly ušetřeny ani kulturní svatostánky – budova Charkovské národní opery a baletu i sousední Koncertní sál oblastní filharmonie.

Ve skutečnosti se nenalézají přímo na Náměstí svobody, ale kousek od něj. V sousedství parku, pojmenovaném po ukrajinském básníku Tarasi Ševčenkovi, v němž se nalézá i botanická zahrada či nevelké zoo. Ve chvíli vzniku tohoto pořadu nebyly škody na obou budovách, zasvěcených hudbě, podrobně vyčísleny. Známé je naopak leccos z novodobých dějin Charkova, do nichž jako by ponurý obraz březnové zkázy roku 2022 v mnohém zapadal. Tady to obyčejní lidé ani neobyčejní umělci neměli téměř nikdy snadné.

Co vše se městem přehnalo počátkem minulého století a poté v jeho průběhu... Konec první světové války a Říjnová revoluce sem na dva roky zasely zmatek, kterému – mimochodem – padla za oběť i plánovaná stavba operního divadla. Od listopadu 1917 až do prosince 1919 se moc nad Charkovem přelévala z bolševických do nacionalistických rukou, k vývoji měli co dodat i bělogvardějci a představitelé ukrajinské národní myšlenky. Výsledkem překotných a nejednou jistě krutých dějů se nakonec stalo vyhlášení Charkova hlavním městem Ukrajinské Sovětské Republiky, jímž byl až do 1. ledna 1934. Pak, mezi lety 1941 až 1943, zase bojovali o Charkov nacisté s Rudou armádou.

Svědčí o síle umění obecně a hudby zvlášť, že přežila vše včetně dvou čistek namířených na ukrajinské intelektuály a umělce ve 30. letech, kterým padly za oběť tisíce a možná spíš desetitisíce nadaných lidí. Navzdory tomu byla 3. října 1925 oficiálně zahájena činnost znárodněné operní scény. Zazněla opera Petra Modesta Musorgského Soročinský jarmark, autorem zkomponovaná v 80. letech 19 století. A dokončená sovětským skladatelem Visarionem Šebalinem, dnes zapomenutým, kterého si ale velmi cenil jeho současník a přítel Dmitrij Šostakovič.

Do Charkova zavede posluchače Classic Praha Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 6. června v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 9.6. v 22:00 a v sobotu 11.6. v 10:00.

Foto: Profimedia

Podcast