S buditelem ve štítě

Dobruška - město F. L. Věka, ale i festivalu, nesoucího jeho jméno.

Nevelké město Dobruška, vlídně schoulené pod Orlickými horami, oplývá velkou kulturní historií. Nejenže tu své mládí prožil světoznámý malíř František Kupka, původem z blízkého Opočna. Ještě před ním proslavili město dva skuteční rodáci. Divadelní historik František Adolf Šubert, autor devíti her a dvou memoárů, byl v letech 1883 až 1890 prvním ředitelem pražského Národního divadla; později, roku 1907, prvním ředitelem divadla Vinohradského. Jeho dobrušský současník Jan Leichter, s Masarykem a Drtinou spolutvůrce revue Naše doba, založil roku 1886 významné nakladatelství a vydavatelství; jeho pozdější pražské sídlo, Leichterův dům, je dílem architekta Jana Kotěry.

Ani Šubert ani Leichter, patrně nepobývali právě ve městě, když se Dobruška proslavila předčasným vyhlášením Československé republiky. Došlo k tomu už 5. října 1918 za úsměvných okolností, které však odrážely obecnou touhu obyvatel po samostatném státě. Místní poštmistr byl členem tajné organizace Maffia, která se svou činností podílela na rozpadu Rakouska-Uherska. Přišel mu telegram, že císařství přijímá podmínky amerického prezidenta Wilsona. Na poště ovšem mělo právě službu sedmnáctileté děvče, které si obsah této zprávy mylně vyložilo. A svůj pocit, že máme konečně republiku, si nenechalo pro sebe. Lidé se vyhrnuli do ulic, spontánní průvod ozdobily lampiony a hrstka válečných vězňů byla vysvobozena z místní šatlavy. To vše ve jménu svobody, která ve skutečnosti nastala až 28. října 1918.

Shodou náhod se mladý muž, který se o třiadevadesát let později zásadním způsobem podílel na založení Hudebního festivalu F. L. Věka, jmenuje Pavel Svoboda. Tento známý varhaník a múzický manažer, kdysi žák dobrušské „lidušky“, odstartoval coby čtyřiadvacetiletý ve městě novou tradici. A festivalu nemohl do štítu vetknout vhodnější jméno než to, které díky literárnímu umu Aloise Jiráska vstoupilo do českých dějin. František Ladislav Věk.

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 22. února v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 25.2. ve 22:00 a v sobotu 27.2. v 10:00.

Foto: mhf-vek.cz

Podcast