Všechny cesty vedou do franckého Říma

Mezinárodní dirigentská soutěž Gustava Mahlera v Bamberku.

Severní část Svobodného státu Bavorsko, zvaná s odkazem na historii Horní Franky, jako by byla pro příznivce klasické hudby a opery zemí zaslíbenou. Mekkou Wagneriánů je, jak známo, Bayreuth s jeho každoročními přehlídkami Mistrových oper, kterým v průběhu let šéfují různí potomci slavného skladatele. A vzdušnou čarou o padesát kilometrů západněji leží půvabný Bamberg, kde se v delším časovém intervalu, vesměs jednou za tři roky, koná soutěž zaštítěná pro změnu vnučkou jiného slavného skladatele. Paní Marinou Mahler.

Město, které nabízí pohled na křivolaké uličky připomínající pražskou Malou Stranu, je pozoruhodné z mnoha důvodů. Kuriozitu představuje historická radnice, která se vypíná přesně uprostřed mostu přes řeku Regnitz. Tímto neobvyklým kompromisem se kdysi uzavřel spor mezi adepty vládnutí z obou břehů. Mluvě o březích, v samém srdci Bamberku je lemují domky, kvůli nimž se město zařadilo k evropským osídlením, kterým se přezdívá Benátky severu. Další přezdívka Bamberku naráží na to, že město, ležící v nenáročné výšce 262 metrů nad mořem, se rozkládá na sedmi kopečcích. Tak, jako italská metropole s jejími sedmi pahorky. Nepřekvapí proto, že se návštěvník dočte v turistických průvodcích o tom, že se nachází ve „Franckém Římě“. Pak ovšem v hospůdce, kde se čepuje čtyřicet druhů piva z deseti bamberských pivovarů, narazí na místní. A ti pobaveně mluví o Římu jako o „italském Bamberku“.

Ať tak či onak, zcela originální chloubou zdejší kultury – a to mluvíme o městě s pouhými sedmasedmdesáti tisíci obyvatel – je výtečný symfonický orchestr. Těsně po druhé světové válce vytvořený značnou měrou z muzikantů, kteří se coby pražští Němci přesunuli, či spíše byli odsunuti do Bavorska. A jako by se symbolický kruh nezbytného smíření po jednasedmdesáti letech uzavřel, nastoupil v září 2016 do čela orchestru - jako jeho pátý šéfdirigent v pořadí - Čech Jakub Hrůša.

Kromě vlastního koncertování a natáčení fungují Bamberští symfonikové rovněž jako velkorysé zázemí pro soutěž, která se rychle stala velkým lákadlem pro dirigenty i dirigentky do pětatřiceti let z celého světa. Podmínky jejich mezinárodního klání, od čistě hudebních po ryze finanční, jsou totiž v Bamberku až neobvykle vstřícné. A co se prestiže týká, za vše vypovídá hned jméno vítěze prvního ročníku. Stal se jím roku 2004 tehdy třiadvacetiletý Venezuelan Gustavo Dudamel.

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 11. října v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 14.10. v 18:00 a v sobotu 16.10. v 10:00.

Foto: Profimedia

Podcast