Zámecký sál nad vytěženým dolem

Za koncertními sály či operními domy se dá u nás i ve světě putovat do nejrůznějších míst. Tradičních či neobvyklých. Okázalých nebo skromných. Nenajde se ale snad nikde na zeměkouli cosi tak kuriózního, jako je hudební sál na severočeském zámku Jezeří.  Tato omšelá a přece vznešená stavba se totiž vypíná osaměle na vysokém ostrohu nad nekonečnou plání, připomínající měsíční krajinu. V tomto stavu ji po sobě zanechalo vytěžené uhlí. Chybělo málo a tak, jako padly těžbě za oběť okolní vesnice, mohla zůstat také po zámku se slavnou historií jen tečka na mapě. A možná ani to ne.

Když dnes návštěvník prochází během obhlídky Jezeří po vymezené trase, kolem níž pozůstatky letité devastace volají o pomoc, stěží by uvěřil tomu, co zde kdysi vzkvétalo. A také jaká hudba tady zněla. Přitom se musel zámek s okolím podobat před dvěma, třemi staletími malému ráji. Měl 120 místností; výhled do krajiny nabízelo 300 oken. Jak připomíná publicista a spisovatel Jakub Hloušek, „udržovat takový kolos v chodu představovalo důmyslný organizační oříšek; stálou službu tu drželo na padesát členů provozně-technického personálu. Každý s přesně definovanou náplní činnosti. Třeba cídič celý den pouze leštil kliky u dveří. ..“ Na vyvýšené terase u zámku se nacházela květinová zahrada, anglický park o rozloze 50 hektarů byl vytvořen pod zámeckým návrším, naopak nad ním se rozkládala obora včetně arboreta.

Skutečným skvostem pak bylo uvnitř zámku barokní divadlo a koncertní sál. Zažil soukromé premiéry takových děl jako Beethovenova symfonie č. 3. Eroica anebo Haydnovo oratorium Stvoření. A poté drsný pád.  Výstižně popisuje Jezeří zdejší kastelánka Hana Krejčová: „Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění.“ 

A právě do Jezeří zavede posluchače Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí  18. května v 19 hodinReprízy si poslechněte ve čtvrtek 21.5. ve 22:00 a v sobotu 23.5. v 10:00.

Podcast