Historické reflexe, mimořádná koncertní řada Plzeňské filharmonie propojuje historii a umění

Podrobnosti prozradí projektový manažer Plzeňské filharmonie Mgr.Zdeněk Hazdra, Ph.D. - na Classic Praha, ve čtvrtek 19. října.

Dalším hostem Ivana Dlaska v pořadu Z archivu osobností bude český historik Zdeněk Hazdra.

Zdeněk Hazdra vystudoval historii se specializací na moderní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2008 až 2010 byl zaměstnán v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde byl vedoucím Oddělení zkoumání doby nesvobody. Po odvolání Jiřího Pernese z pozice ředitele ÚSTR v květnu 2010 byl jmenován prozatímním ředitelem a na této pozici působil do srpna 2010.

Od zimního semestru 2010 do konce roku 2014 působil jako vědecký pracovník na Katedře středoevropských studií Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřoval se na problematiku šlechty v období mezi světovými válkami a v časech totalitních režimů, na protinacistický odboj a komunistickou perzekuci v 50. letech 20. století.

Do Ústavu pro studium totalitních režimů se vrátil v polovině dubna 2013, kdy jej ředitelka ÚSTR Pavla Foglová jmenovala svým 1. náměstkem. V roce 2014 byl zvolen ředitelem ÚSTR a na tomto postu působil až do roku 2022.

Zdeněk Hazdra spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí; je také autorem či spoluautorem scénářů k hudebně-literárním pořadům a televizním dokumentům. V současné době spolupracuje jako projektový manažer s Plzeňskou filharmonií.

A právě o projektech, které realizuje se západočeským orchestrem, prozradí více Zdeněk Hazdra v pořadu s premiérou ve čtvrtek 19. října v 19:00. Reprízy si poslechněte v neděli 22.10. v 10:00 nebo v úterý 24.10. ve 22:00.

Foto: Zdeněk Hazdra (©Patrick Marek)

Podcast