Nestor český sbormistrů Petr Fiala hostem na Classic Praha

Déle než tři desítky let stojí Petr Fiala v čele jednoho z nejprestižnějších evropských sborových těles, Českého filharmonického sboru Brno, k uznávaným osobnostem patří i na poli kompozičním a pedagogickém.

Další hostem Ivana Dlaska v pořadu Z archivu osobností bude sbormistr Petr Fiala.

Petr Fiala se narodil v roce 1943 a vystudoval hru na klavír, kompozici a dirigování na brněnské konzervatoři. Ve studiích pokračoval na JAMU ve třídě prof. Jana Kapra. Jako skladatel byl v době studií ovlivněn dílem A. Honnegera, B. Bartóka, S. Prokofjeva, B. Martinů a L. Janáčka. Po absolutoriu JAMU se zařadil mezi autory usilující o syntézu nových, zejména zvukově barevných postupů, s nejlepšími tradicemi klasiků 20. století. Díky citlivému sloučení tradice se současností nacházejí jeho skladby vděčné interprety i širokou posluchačskou odezvu.

Je autorem řady vokálních a instrumentálních cyklů pro děti a mládež, množství skladeb sólových (pro klavír, akordeon, kytaru, housle, violoncello, trubku, trombon atd.), pěti smyčcových kvartetů, řady skladeb komorních, koncertů pro varhany, klavír, akordeon, violu a orchestr, tří symfonie, množství sborových cyklů, písňových cyklů, oratorií a kantát i dvou děl hudebně dramatických: baletu „Hořící kámen“ a celovečerní opery podle hry Františka Hrubína „Kráska a zvíře“.

Vedle činnosti pedagogické (byl profesorem brněnské konzervatoře) a kompoziční se už 50 let intenzivně věnuje činnosti sbormistrovské a dirigentské. Jako skladatel i jako dirigent je Petr Fiala laureátem řady národních i mezinárodních soutěží, působí jako lektor dirigentských kurzů i jako člen mezinárodních porot. Je zván jako hostující dirigent k našim i zahraničním orchestrům a sborům při provádění vokálně-instrumentálních skladeb. Patří na poli kompozičním i interpretačním k uznávaným osobnostem. Vyniká smyslem pro stavbu velkých ploch a jejich vnitřní kontrastnost.

V roce 1990 založil Petr Fiala Český filharmonický sbor Brno, který se pod jeho vedením propracoval mezi nejlepší evropská sborová tělesa. V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti, která je úzce spjata se současnou duchovní hudbou a s kantátami k poctě českých národních patronů. V roce 2013 obdržel Petr Fiala Cenu města Brna v oboru hudba za dlouholetou uměleckou činnost a reprezentaci města Brna a v roce 2016 též Cenu Jihomoravského kraje za významnou reprezentaci Jihomoravského kraje v oblasti kultury.

Více o sobě, svých aktivitách i oblíbené hudbě prozradí Petr Fiala v pořadu s premiérou ve čtvrtek 11. ledna 2024 v 19:00. Reprízy si poslechněte v neděli 14.1. v 10:00 nebo v úterý 16.1. ve 22:00.

Foto: Petr Fiala (©archiv ČFSB, Jiří Sláma)

Podcast