Pokračovatel hudební tradice

Co na sebe prozradí dirigent a hudební režisér Michal Macourek ?

Dalším hostem Ivana Dlaska v pořadu Z archívu osobností je Michal Macourek.

Michal Macourek pochází z muzikantské rodiny. Jeho děda Harry Macourek, hudební skladatel a dirigent, ho vedl k hudbě od útlého mládí. V pěti letech se začal  učit hrát na klavír na LŠU Voršilské u prof. Korbelové. Ve dvanácti letech začal studovat dirigování ve speciálním ročníku Konzervatoře Jar. Ježka u prof. Karla Fialy a zároveň soukromě skladbu u prof. Milana Jíry. V roce 1986 byl přijat na Pražskou konzervatoř do klavírní třídy prof. Emila Leichnera a do řádného studia na KJJ – dirigentské třídy prof. Karla Fialy. O rok později začal souběžně studovat na Pražské konzervatoři jako druhý hlavní obor skladbu u prof. Milana Jíry. Již během studia na konzervatořích získal několik ocenění (Cena Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci díla BM, 2. místo skladatelské  soutěže Wiener-Talent za svou klavírní sonátu) a pro rozhlas a televizi vytvořil několik snímků.

Po úspěšném absolutoriu konzervatoří byl v roce 1992 přijat na pražskou AMU,  na katedru skladby do  třídy prof. Marka Kopelenta rok poté do dirigentské třídy prof. Radomila Elišky .
Během studia skladby a dirigování se též věnoval intenzívní koncertní činnosti s violoncellistou Tomášem Strašilem v duu Libera Artes , se kterým natočil pro rozhlas skladby Dvořákovy , Rachmaninova a svoje vlastní. Zúčastnil se prestižních skladatelských kurzů Krzystofa Pendereckého a Pierra Bouléze.

Jako dirigent premiéroval řadu novinek – např. Marek Kopelent – Holanovské reminiscence.
AMU absolvoval úspěšně v roce 1997. Od roku 1992 se stal pedagogem na Pražské konzervatoři (do r.2005) a KJJ. Jeho skladby zazněly na několika významných festivalech – Mladé podium, Třídení, Pražské jaro, ISCM - International Society for the Contemporary Music, České kulturní dny ve Francii, Pražské premiéry a v řadě Evropských i zámořských zemích např. USA – New York, Francie – Paříž, Lyon, Německo – Mnichov, Rumunsko – Bukurešť, Libanon – Bejrút. Dirigentsky byl smluvně vázán do roku 1998 s Bavorským rozhlasovým symfonickým orchestrem. V Čechách spolupracuje s Plzeňskou filharmonií a SOČRem.

V roce 1998 se stal spoluzakladatelem a uměleckým vedoucím souboru pro soudobou hudbu s názvem Resonance, se kterým se mimo jiné zúčastnil festivalu Pražské jaro Hans Krása – Hudba pro cembalo a kom. orch., Brundibár – dětská opera) a s nímž natočil profilové souborové CD se skladbami současných českých autorů (Pinos, Pokorný, Parsch, Zemek, Macourek). S jeho skladbami se můžeme, kromě koncertů, setkat na CD (Petr Matuszek, Sax. kvarteto Bohemia). Věnuje se též tvorbě jazzové a scénické (spolupracuje s režisérem Karlem Weinlichem). Zároveň je hudebním režisérem v ČRo.

Jakou hudbu si on sám rád poslechne prozradí ve čtvrtek 25. února v 19:00, reprízy si poslechněte v neděli 28.2. v 10:00 a úterý 2.3. ve 22:00.

Foto: CMPO

Podcast