Zářivý ostrov neboli Srí Lanka. Do exotického prostředí zasadil děj své opery Lovci perel Georges Bizet

29. září 1863, tedy před rovnými 160 lety měla premiéru opera francouzského skladatele George Bizeta s exotickým námětem a názvem Lovci perel, která vznikla na libreto Eugèna Cormona a Michela Carrého.

Jedná se o druhou nejznámější Bizetovou operou, po Carmen. Proslulosti ve své době dosáhla především v Evropě, a to díky ojedinělému použití motivů indické hudby. Její děj se odehrává v neurčitém čase (pravděpodobně ve středověku) na Cejlonu a pojednává o osudech dvou přátel a krásné dívky v milostném trojúhelníku tohoto exotického prostředí.

Georges Bizet (1838-1875) zanechal po sobě zhruba sto dvacet hudebních děl. K jeho počátečním kompozicím patří především písně a skladby pro klavír. Jeho první orchestrální skladbou pak byla předehra napsaná v roce 1855, po které následovala jeho Symfonie C dur. Většina jeho děl z tohoto období ovšem zůstala nedokončená a v rukopisech a byla vydána až po Bizetově smrti. Jejímu autorovi totiž ztěžovala práci přílišná sebekritičnost a nedůvěra ve vlastní schopnosti. Symfonie C dur byla dokonce uvedena až v roce 1935 v Basileji.

K Bizetovým nejúspěšnějším orchestrálním dílům pak patří suity, zejména orchestrální suita dvanácti drobných skladeb složených původně pro klavír pro čtyři ruce Dětské hry z roku 1872, či původně scénická hudba ke hře Alphonse Daudeta Arlézanka z roku 1872. Tu pak Bizet upravil pro komorní účely do formy suity č. 1. Později vznikla ještě suita č. 2, která byla aranžována po skladatelově smrti Ernestem Guiraudem.

Georges Bizet za svůj život zkomponoval více než dvacet oper, do dnešní doby se jich však na repertoáru udrželo pouze několik. Vedle Lovců perel a Carmen je to i Kráska z Perthu a opera Džamilé. Bizet se často se potýkal s kvalitou libret, ať už to byli Lovci perel nebo Kráska z Perthu. Mnohé jeho operní tituly tak zůstaly neúplné nebo neprovedené, například Doktorův dům, Kněžka, Don Procopio, Ivan IV, Pohár krále z Tuly.

Bizet do světa opery vnesl nový hudební styl charakterizovaný vynikající kompozicí a nápaditou harmonií. S oblibou volil pro svá díla neobvyklá témata a exotické prostředí a dokázal jim vtisknout působivý lokální kolorit při zachování francouzského charakteru své hudby.

Foto: Srí Lanka (©GettyImages)

Podcast