Hudební skladatel, ale i vášnivý milovník přírody a horolezec. Tím vším byl Vítězslav Novák

Další Hudba podle kalendáře připomene českého hudebního skladatele, pedagoga a klavíristu Vítězslava Nováka. Ten zemřel 18. července 1949.

Vítězslav Novák se narodil 5. prosince 1870 v Kamenici nad Lipou a byl pokřtěn jako Viktor Augustin Rudolf Novák. Pocházel z hudebně založené rodiny, jeho maminka Marie, rozená Pollenská, hrávala na klavír, otec Jakub Novák byl lékař a zpíval v pěveckém sboru. Dětství Novák prožíval v Počátkách, kde se učil hrát na klavír a housle a už během studií na gymnáziu v Jindřichově Hradci začal veřejně vystupovat jako klavírista. Díky učiteli klavíru Vilému Pojmanovi začal už tehdy skládat první drobné skladby.

Po maturitě na gymnáziu se s rodinou přestěhoval do Prahy. Na přání matky se zapsal na právnickou fakultu Univerzity Karlovy, odkud odešel po dvou semestrech a přešel na filozofii. Školu absolvoval v roce 1893 bez závěrečné doktorské zkoušky. Současně studoval kompozici a hru na klavír na Pražské konzervatoři, kde od roku 1891 učil Antonín Dvořák. A Novák se stal spolu s Josefem Sukem jedním z jeho nejoblíbenějších žáků. Konzervatoř absolvoval svou Sonátou v červenci 1892.

V šestadvaceti letech strávil Vítězslav Novák prázdniny na Valašsku u svého kamaráda, houslisty Rudolfa Reissiga. A tento pobyt se stal počátkem Novákovy náklonnosti k Moravě, její lidové kultuře a přírodě, která se odrazila i v jeho hudbě. Dalším inspiračním zdrojem mu byly slovenské hory, které prochodil jako vášnivý turista. Jejich majestátní krásu zachytil v symfonické básní V Tatrách. V tomto šťastném tvůrčím období složil i řadu dalších charakteristických skladeb (Slovácká suita, O věčné touze, Toman a lesní panna). Novákovo dílo mělo řadu nadšených obdivovatelů především v Brně, kde byl jmenován čestným členem Klubu umění. Obrovský umělecký úspěch tu znamenala premiéra jeho symfonické básně Bouře v dubnu 1910, která se stala velkou kulturní událostí. Uznání se mu dostalo i v dalších městech včetně Prahy. Byl členem různých pěveckých a hudebních spolků, stal se členem České akademie věd a umění.

Více prozradí a hudební ukázky nabídne Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 21. července v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 23.7. v 9:00 a středu 12. 26.7. ve 22:00.

Foto: Socha Vítězslava Nováka na Petříně (©Profimedia)

Podcast