Rodák z Nové Říše na Moravě, který se proslavil v zahraničí. Pavel Vranický

Další hudba podle kalendáře připomene českého hudebního skladatele Pavla Vranického, který se stejně jako jeho mladší bratr Antonín – a podobně jako řada českých muzikantů té doby - uplatnil především mimo české země. Zemřel 26. září 1808 ve Vídni, takže je tomu letos rovných 215 let.

Pavel Vranický se narodil 30. prosince 1756 v Nové Říši na Moravě a poté, co získal základy hudebního vzdělání v místním premonstrátském klášteře, odešel ve čtrnácti letech studovat do Jihlavy, pak do Olomouce, a nakonec do Vídně, kde se chtěl věnovat teologii. Tady se setkal se švédským hudebním skladatelem Johanem Martinem Krausem, který objevil jeho neobyčejný hudební talent a ovlivnil jej natolik, že zanechal teologických studií a věnoval se zcela profesionálně hudbě.
V roce 1780 se Pavel Vranický stal houslistou v kapele knížete Mikuláše Estrházyho v Eisenstadtu, kterou vedl Joseph Haydn. V roce 1785 se vrátil do Vídně, kde se ve svých 29 letech stal ředitelem obou dvorních vídeňských divadel. Tuto funkci zastával celých 23 let až do své smrti v roce 1808. Ve vídeňských hudebních kruzích zaujímal Pavel Vranický významné místo. Jako dirigenta svých děl jej upřednostňovali Haydn i Beethoven. Přátelil se s Mozartem a po jeho smrti se dokonce stal prostředníkem při vyjednávání mezi vdovou Konstancií a skladatelovým vydavatelem André. Pavel Vranický zkomponoval 51 symfonií, 56 smyčcových kvartet a řadu dalších děl. Jeho nejznámějším dílem byla opera Oberon, král elfů.

Oba bratry Vranické v současné době připomíná Pamětní síň a muzeum hudebních skladatelů a houslistů bratrů Pavla a Antonína Vranických v novoříšském klášteře, kde byla otevřena ve dvou místnostech novoříšského kláštera na počátku 90. let 20. století. První část expozice zaznamenává jejich životní cesty a studium na rodné Moravě včetně reprodukcí záznamů v purkrechtních knihách a rodokmenu, druhá mapuje jejich vrcholnou životní dráhu spojenou zejména s Vídní a jejich přátelský vztah se skladateli Josephem Haydnem, Wolfgangem Amadeem Mozartem a Ludwigem van Beethovenem. Součástí sbírek jsou i hudební nástroje obou bratrů.

Více prozradí a hudební ukázky nabídne Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 29. září v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 1. 10. v 9:00 a středu 4. 10. ve 22:00.

Foto: Pavel Vranický (©Wikipedie)

Podcast