Činorodá Alena Hönigová dalším hostem pořadu Hudba v miléniu

Klavíristka a cembalistka, hudební organizátorka, ale také muzikoložka a publicistka, která se už dlouhá léta věnuje odkazu skladatele Jana Josefa Röslera a dalším autorům přelomu klasicismu a romantismu - tím vším je Alena Hönigová.

Alena Hönigová je hráčkou na historický kladívkový klavír fortepiano a také na cembalo, které na Akademii múzických umění v Praze vystudovala u Giedrė Lukšaitė-Mrázkové a Zuzany Růžičkové. V interpretaci staré hudby se dále vzdělávala na prestižní švýcarské škole Schola cantorum basiliensis v Basileji, kde působila i jako korepetitorka. Jako sólistka i komorní hráčka vystoupila na mnoha koncertech u nás i v zahraničí: například v Itálii, Německu, Švýcarsku, Kolumbii, Norsku, Lotyšsku či Turecku.

Interpretační činnost je však jenom jednou z aktivit Aleny Hönigové, ačkoli se s ostatními prolíná. Jako hudební organizátorka pořádala koncerty staré hudby už ve Švýcarsku a později v Praze; mezi léty 2012–2018 působila jako ředitelka mezinárodního festivalu Hudební léto v Jezeří a na tuto aktivitu později navázala festivalem Květnovské hudební slavnosti, který se každoročně koná koncem srpna v Krušných horách.

Dlouhodobě se věnuje odkazu středoevropského klasicistního skladatele Jana Josefa Röslera, jehož mnohá díla realizovala v novodobých premiérách, editovala, digitalizovala i nahrála na CD s Orchestrem Eisenberg. V loňském roce 2022 bylo její röslerovské úsilí korunováno vydáním monografie s názvem Johann Joseph Rösler (1771–1812): silueta pražského skladatele ve světle jeho autografu doplněná komentovanou edicí Röslerova katalogu skladeb.

Kromě Röslera nahrála na CD také například skladby Friedricha Theodora Fröhlicha nebo Jana Ladislava Dusíka. Je rovněž autorkou řady rozhlasových pořadů a video-pořadů. Ve spolupráci se spisovatelem Petrem Koudelkou připravila projekt Vzpomínky na Stvoření (úprava hudby z Haydnova oratoria doplněná původním básnickým básnickým textem) a právě chystá CD nahrávku a notovou edici Röslerových písní s českými překlady.

Je lepší říkat hammerklavier, nebo fortepiano? Byl Johann Josef Rösler spíše Slovák, Pražák, nebo Vídeňák? Musejí se staré skladby nutně hrát na staré nástroje? A jakým projektům se aktuálně věnuje?

Nejen na to odpoví Alena Hönigová v pořadu s premiérou v úterý 19. září od 19:00 a reprízami v pátek 22.9. od 22:00 a sobotu 23.9. od 11:00.

Foto: Alena Hönigová (©Urs Albrecht)

Podcast