Johann Strauss ml.: Král valčíků si oblíbil Františkovy Lázně

Svůj slavný valčík Na krásném modrém Dunaji provedl Johann Strauss s místním lázeňským orchestrem osobně.

Celý rok můžete putovat Českou republikou po stopách hudby s rádiem Classic Praha.

Františkovy Lázně byly oblíbeným místem probytu mnoha slavných osobností: Božena Němcová, Johann Wolfgang Goethe, Ludwig van Beethoven i Johann Strauss mladší, který se sem opakovaně vracel i s celou rodinou. Dirigoval tu lázeňský orchestr v provedení svého slavného valčíku Na krásném modrém Dunaji a jeho pobyty ve městě připomíná pamětní deska od Zdeňka Kolářského na domě „Město Petrohrad“.

Výlety Mozart _02_600x400.width-800.width-800.jpg

Johann Strauss ml. (1825–1899) byl nejstarším ze tří synů Johanna Strausse st., ve své době populárního kapelníka a skladatele. Ten nechtěl, aby se jeho syn stal rovněž muzikantem, a tak se Johann Strauss ml. učil na housle potají od prvního houslisty otcova orchestru. Později si zažádal na vídeňském magistrátu o licenci, a ač neplnoletý, založil si svůj vlastní patnáctičlenný orchestr a začal konkurovat otci. Po otcově smrti sloučil otcův orchestr se svým a v jeho vedení se střídal se svým mladším bratrem Josefem a později i nejmladším Eduardem.
Přesto, že nerad cestoval, vystupoval téměř v celé Evropě a Americe. V New Yorku a Bostonu dirigoval roku 1872 na Světové slavnosti míru své valčíky před třiceti tisíci diváky, největší úspěch sklidil valčík Na krásném modrém Dunaji.

Za svého života zkomponoval Johann Strauss kolem 550 skladeb. Patřily mezi ně polky, valčíky, pochody, operety a jedna opera. Mezi nejznámější skladby patří Císařský valčík, Víno, ženy a zpěv, Povídky z Vídeňského lesa, a především už zmiňovaný valčík Na krásném modrém Dunaji. Jako operetní skladatel prorazil operetou Netopýr, která spolu s Cikánským baronem patří ke dvěma jeho nejznámějším operetám.

Johann Strauss ml.: Na krásném modrém Dunaji

Do Františkových Lázní přijel Johann Strauss ml. poprvé v roce 1884, a to se svou ženou Adélou a dcerou Alicí. Právě tady toho roku napsal svůj Císařský valčík, z něhož později, v roce 1893, prvních šest taktů skladby městu věnoval u příležitosti 100. výročí jeho založení.

V následujících letech se sem slavný skladatel vrátil ještě čtyřikrát. Z jeho pobytu zůstala pro lázeňské hosty nezapomenutelná scéna z jednoho večerního koncertu lázeňského orchestru, kdy dirigent Tomášek vyzval Strausse, aby sám řídil svůj valčík Na krásném modrém Dunaji. Strauss beze všeho vyhověl jeho přání – odměnou mu byl bouřlivý aplaus.

Straussovy pobyty připomíná pamětní deska na domě „Město Petrohrad“ (Dr. Pohoreckého 55/14), jejímž autorem je akademický sochař a medailista Zdeněk Kolářský.

Františkovy Lázně, město v okrese Cheb, jsou populární především díky zdejším léčivým pramenům, které byly známé už ve středověku, kdy se místní kyselka donášela do Chebu a prodávala se jako stolní voda. Františkovy Lázně vznikaly od konce 18. století v bezprostřední blízkosti Františkova pramene, do té doby známého jako Chebská kyselka, nicméně léčivé účinky zdejších pramenů byly známy už od 15. století. O založení těchto prvních slatinných lázní na světě se zasloužil chebský lékař MUDr. Bernard Vincenz Adler společně s hejtmanem loketského kraje hrabětem Filipem Františkem Kolowratem-Krakowským. Za datum založení Františkových Lázní je považován 27. duben 1793. V tento den císař František I. schválil výstavbu „lázeňské kolonie“ města Chebu dle koncepce stavebního ředitele kamerálních statků Abbé Thobiase Grubera a zároveň svolil, aby lázně i zdejší nejvýznačnější pramen nesly jeho jméno.

Františkovy Lázně, dnes malebné město s šachovnicovým půdorysem a řadou empírových a klasicistních budov, je umístěné uprostřed krásných parků a lesoparků. K nejznámějším léčivým pramenům patří Františkův a Luisin pramen a oba lázeňské pavilony, v nichž prameny vyvěrají, patří mezi nejkrásnější stavby a zároveň symboly Františkových Lázní.

Oblíbeným cílem lázeňských procházek je parková plastika malého chlapečka Františka s rybou od sochaře Adolfa Mayerla z roku 1923. Staré časy připomínají dvě romantické vyhlídkové věže, rozhledna Salinburg a rozhledna u restaurace Zámeček.

Lázně za dobu jejich existence navštívila celá řada významných hostů. Jejich zakladatel císař František I. se tu objevil znovu v roce 1812, kdy doprovázel svou dceru Marii Luisu při jejím návratu z Drážďan do Paříže, v roce 1847 navštívil Františkovy Lázně císař František Josef I. ještě jako arcivévoda společně se svými bratry Ferdinandem Maxmiliánem a Karlem Ludvíkem. Na jejich počest pořádala obec ostrostřílení v parku a slavnost s bengálským ohňostrojem. František Josef později, již jako císař, povýšil v roce 1865 obec Františkovy Lázně na město.

Návštěvníkem Františkových Lázní byl i německý spisovatel Johan Wolfgang Goethe, který se sem často a rád vracel. V roce 1808 se tu při svém prvním delším pobytu zamiloval do 23leté Silvie, dcery dvorního rady von Ziegesara. Při svém pobytu v lázních tu Goethe zároveň objevil blízkou sopku Komorní hůrku, rozvířil znovu badatelský problém o její pravosti a vtáhl do něj celý geologický vědecký svět.

8. srpna 1812 do Františkových Lázní přijel Ludwig van Beethoven, nechal se zapsat do rejstříku lázeňských hostů jako skladatel z Vídně a ubytoval se v domě U dvou zlatých lvů.

Z jeho pobytu se dochovalo několik dopisů, mj. dopis jeho nakladatelům Breitkopfovi a Härtelovi datovaný 9. srpna, v němž si stěžuje na studené, „listopadové“ počasí a únavu z léčebných procedur. Beethovenova léčebná kúra trvala celý měsíc a jak se dovídáme z jeho dopisů, byla pro něj nutnou nepříjemností a úlevu od jeho neduhů skladateli nepřinesla.

17. července 1846 přijela do Františkových Lázní tehdy 26letá Božena Němcová. Hned z jejího prvního dopisu je patrné, že se zde cítila velice dobře, píše: „Z mého pokojíku mám rozkošnou vyhlídku na hory a ta mi připomíná milý domov můj.“ Pobyt tu pro ni byl vhodnou příležitostí k psaní. Své dojmy z nezvyklého, společensky zajímavého prostředí zachycovala ve fejetonech, které mají formu dopisů pomyslné přítelkyni Marii a seznamují čtenáře s lázeňskou společností a výletními místy v okolí.

Plánujete letní výlety po České republice a přemýšlíte, kam vyrazit a podle jakého klíče vybrat cíl svého prázdninového putování ?
Co takhle vydat se po památkách a zajímavých lokalitách, které jsou spojeny s hudbou?
Prozkoumejte další výlety za klasikou.

Poslechnout si je můžete i v mobilní aplikaci; ke stažení zde.

Beethoven480x480.width-800.jpg

Foto: Profimedia

Podcast