Antonín Dvořák: Za vodní vílou do Vysoké

Ve Vysoké u Příbrami napsal svá vrcholná díla skladatel Antonín Dvořák.

Celý rok můžete putovat Českou republikou po stopách hudby s rádiem Classic Praha.

Vysoká u Příbrami se stala druhým domovem a zdrojem inspirace pro slavného českého skladatele Antonína Dvořáka. Jeho rodina sem jezdila na zámek ke Dvořákově švagrovi Václavu Kounicovi, později koupili vlastní domek, kde skladatel pravidelně pobýval a komponoval. Zámecké jezírko bylo inspirací k jeho nejslavnější opeře Rusalka, dnes v něm stojí socha vodní víly. V bývalém zámečku je Památník Antonína Dvořáka, vedle něj skladatelova socha od Karla Otáhala a u silnice pomník Dvořákovu dílu s vytesanými názvy jeho nejznámějších děl.

Výlety Mozart _02_600x400.width-800.width-800.jpg

Antonín Dvořák (1841–1904) se s hudbou setkával už od svého útlého dětství, které prožil ve svém rodišti v Nelahozevsi. Po ukončení povinné školní docházky odešel ke svému strýci do Zlonic a posléze do Prahy, kde studoval na varhanické škole. Od roku 1862 hrál na violu v orchestru Prozatímního divadla, kde setrval až do roku 1871.

Významným momentem Dvořákovy skladatelské dráhy bylo setkání s tehdy již proslulým německým skladatelem Johannesem Brahmsem, který skladby mladého českého autora doporučil berlínskému nakladateli hudebních děl Fritzi Simrockovi.

V roce 1892 byl Dvořák pozván k působení na americké národní konzervatoři v New Yorku. Jeho pobyt ve Spojených státech amerických v letech 1892–1895 mu přinesl mnohé pocty a definitivně i světovou proslulost. V roce 1895 se Dvořák stal profesorem na pražské konzervatoři a jeho 60. narozeniny v roce 1901 se staly národní událostí. Již předtím, v dubnu 1901, jej rakouský císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu jako rytíře a Dvořák se tak stal členem Panské sněmovny Říšské rady ve Vídni. V témže roce se Dvořák stal nástupcem Antonína Bennewitze na postu ředitele Pražské konzervatoře.

Dvořák se úspěšně uplatňoval i jako dirigent svých skladeb. Na základě úspěchu svých děl, která uvedl krom českých zemí např. v Londýně, Birminghamu, Moskvě i Petrohradě, získal čestný doktorát v Praze a na univerzitě v Cambridgi.

Antonín Dvořák napsal celkem devět symfonií, z nichž největší popularity dosáhla Symfonie č. 9 e moll „Novosvětská“, několik symfonických básní, velké skladby instrumentální (Slovanské tance), vokální a vokálně-instrumentální (Stabat Mater, Svatá Ludmila, Rekviem, Te Deum), pět koncertních předeher, množství komorních skladeb a koncertů (houslový, klavírní, violoncellový), písně, sbory, klavírní skladby, deset oper (z nichž nejznámější jsou vedle Rusalky a Armidy Jakobín, Čert a Káča a Dmitrij).

Operu Rusalka Dvořák napsal v závěrečném období své tvorby, kdy se věnoval pohádkovým námětům. Autorem libreta je Jaroslav Kvapil. Premiéra proběhla v Národním divadle v Praze 31. března 1901v obsazení nejlepších sólistů té doby. Podle serveru Operabase je Dvořákova Rusalka v žebříčku obliby všech světových oper v Čechách na pátém místě, z českých hned za Smetanovou Prodanou nevěstou.

Antonín Dvořák: Rusalka. Měsíčku na nebi hlubokém

Do Vysoké u Příbrami jezdila celá rodina Dvořákových na zámek k hraběti JUDr. Václavu Robertovi z Kounic, který byl Dvořákovým švagrem (oženil se s Josefínou Čermákovou, slavnou českou divadelní herečkou, která byla sestrou Dvořákovy manželky Anny). Dvořák tu bydlel nejprve ve správcovském domě a později od Kounice koupil (není ovšem zjištěno, že kupní obnos skutečně musel uhradit) ovčín se špýcharem na východním druhém konci vesnice. Špýchar nechal přestavět na své letní sídlo, kde s nadšením sadařil, choval holuby a komponoval.

Přímo ve Vysoké Dvořák zkomponoval, započal či dokončil přes třicet nových děl a řadu dřívějších skladeb upravil a přepracoval. Z těch významnějších, které jsou spjaty s tímto místem, jsou to opery Dimitrij, Jakobín, Čert a Káča a Rusalka, oratorium Svatá Ludmila, kantáta Svatební košile, sedmá a osmá symfonie či druhá řada Slovanských tanců.

Vila ve Vysoké, kde Dvořák strávil posledních 20 let svého života (dnes Vila Rusalka), je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou. Je součástí 73 arového pozemku, který je kompletně obehnán kamennou zdí. V době Dvořákova působení se zde setkávaly významné osobnosti z řad jeho přátel, několik let tu například v zahradním domku žil a tvořil spisovatel Josef Václav Sládek, které ho tu připomíná i pamětní deska. Po Dvořákově smrti vila zůstala v majetku rodiny. V letech 1913–1933 tu žila dcera Antonína Dvořáka, operní pěvkyně Magdalena Šantrůčková společně s manželem Dr. Karlem Šantrůčkem, který byl ředitelem přerovské nemocnice. V 50. letech byla vila znárodněna. V 70. letech byla upravena na mateřskou školu. Necitlivá úprava se na stavbě negativně podepsala, a tak v letech 2002–2003 prošla vila rekonstrukcí, při níž byl navrácen její původní ráz.

Vilu dnes vlastní potomci Antonína Dvořáka a v domě se nachází malé rodinné muzeum artefaktů Antonína Dvořáka. Přes zeď lze zahlédnout pamětní desku a bustu Antonína Dvořáka, obě umělecká díla sem nechal umístit skladatelův zeť Josef Suk. Autorem busty je akademický sochař Jindřich Říha. Přímo u silnice se nachází pomník Dvořákovu dílu s vytesanými názvy jeho nejznámějších děl.

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké je pak vybudován z bývalého zámečku z roku 1878, zvaného též Kounicova vila, který věnoval Dvořákův švagr hrabě Václav Kounic jako svatební dar své manželce Josefině. Památník byl otevřen v 60. letech 20. století, a po rekonstrukci budovy i parku v 90. letech byl v květnu 1994 opět zpřístupněn pro veřejnost. Nová expozice podává svědectví o životě a díle skladatele, o jeho pobytu ve Vysoké a připomíná význam místa a okolní krajiny pro Dvořákovu tvorbu a inspiraci. V zámečku je i koncertní síň a knihovna, krátkodobým výstavám slouží Galerie Václava Kounice. Součástí expozice jsou v prvním patře umístěné makety scén z Dvořákových oper a kostýmy z opery Rusalka.

Vedle zámečku je pomník Antonína Dvořáka od sochaře Karla Otáhala. Kolem zámečku je park se dvěma jezírky. Uprostřed jednoho je vybudován altán s dřevěnou lávkou přes jezírko, ve druhém, zvaném Rusalčino jezírko, socha víly.

V roce 2009 získal soubor lokalit ve Vysoké u Příbrami, spojených s Dvořákovým pobytem a jeho světově oceňovanou tvorbou, titul Evropské dědictví.

Obec Vysoká u Příbrami se nachází ve Středočeském kraji na okraji Brd, asi 8 km jihozápadně od Příbrami. První zmínka o existenci obci se datuje do listopadu 1367, kdy byl její název Vysoký, nikoli Vysoká. Později v místě stávala tvrz, obytné stavení se sklepy, hospodářskými staveními, kaplí, chmelnicí, pivovarem, zahradami a ovčínem.

Plánujete letní výlety po České republice a přemýšlíte, kam vyrazit a podle jakého klíče vybrat cíl svého prázdninového putování ?
Co takhle vydat se po památkách a zajímavých lokalitách, které jsou spojeny s hudbou?
Prozkoumejte další výlety za klasikou.

Poslechnout si je můžete i v mobilní aplikaci; ke stažení zde.

Beethoven480x480.width-800.jpg

Foto: Profimedia

Podcast