Hrál v kvartetu s Haydnem, Mozartem i Dittersdorfem. Český skladatel Jan Křtitel Vaňhal

Další Hudba podle kalendáře připomene českého hudebního skladatele druhé poloviny 18. století, jímž je Jan Křtitel Vaňhal nebo také Johann Baptist Wanhal. Zemřel před rovným 210 lety – 20. srpna 1813 ve Vídni.

Jan Křtitel Vaňhal se narodil 12. května 1739 v Nechanicích v rodině koláře Jana Vaňhala a hudební nadání projevoval už od útlého dětství. První hudební vzdělání mu poskytl vesnický učitel a varhaník Kozák v Maršově a poté se vzdělával pod vedením nechanického učitele Antonína Erbana ve hře na housle, klavír, varhany a ve zpěvu.

Vaňhal.jpg
  • Pamětní deska na místě rodného domu v Pražské ulici v Nechanicích (©Wikipedie)

V 18 letech nastoupil Vaňhal jako varhaník do zámeckého kostela v Opočně a později se stal varhaníkem a ředitelem kůru v Hněčevsi. V roce 1760 se o něm a jeho hudebnických schopnostech doslechla majitelka panství Nechanice hraběnka Schafgotschová a pozvala jej do Vídně, kde mu umožnila studium u předních hudebních pedagogů té doby – například Kompozici jej učil Carl Ditters von Dittersdos. Vaňhal se pak během pěti let stal jedním ze známých hudebníků Vídně, získal si oblibu ve šlechtických kruzích a dokonce se mu podařilo vykoupit se z poddanství.

V roce 1769 odjel Jan Křtitel Vaňhal díky velkorysosti baron Riesche na dvouletý studijní pobyt do Itálie. Tady v Benátkách se poznal s Christophem Willibaldem Gluckem. A v Itálii také přišly první větší úspěchy. V Římě zkomponoval dvě opery na libreta Pietra Metastasia (Il triomfo di Clelia, Demoofonte), které tam také byly úspěšně provedeny. Po návštěvě dalších italských měst (Bologna, Ferrara, Florencie, neapol) se v roce 1771 vrátil do Vídně.

Po návratu mu Baron Riesch vyjednal místo kapelníka v Drážďanech. Vaňhal však nabídku odmítl. Zápasil v té době s duševní chorobou. Psychickou rovnováhu poté hledal mj. na statcích hraběte Erdödyho ve Varaždíně, jež dnes leží na území Chorvatska). Pro Varaždín zkomponoval oratorium Umučení Páně. Do Vídně se znovu vrátil až roku 1780. Získal si proslulost jako symfonik i jako skladatel chrámové a komorní hudby.

Stal se také členem prestižního smyčcového kvarteta ve složení Karl Ditters von Dittersdorf - první housle, Joseph Haydn - druhé housle, Wolfgang Amadeus Mozart - viola, Jan Křtitel Vaňhal - violoncello.

Více prozradí a hudební ukázky nabídne Martina Klausová v pořadu, který bude mít premiéru v pátek 18. srpna v 19 hodin. Reprízy si můžete poslechnout v neděli 20.8. v 9:00 a středu 23.8. ve 22:00.

Úvodní foto: Jan Křtitel Vaňhal (©Wikipedie)

Podcast